Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı
 
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
Project for Promoting LifeLong Learning in Turkey
Giriş Yapılmadı !


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içe riğinden yalnızca Cambridge Education liderliğindeki WYG Türkiye, LSN, WYG International ve Project Group konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.